Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Nya seriepriser:
  P.g.a. höjda inköpspriser på duvor tvingas vi höja priset på skjutserierna
  Se under rubrik "Skjutbanan"
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"
   
  Eftersökskurs Söderslätts jaktvårdskrets 2019.
  För medlemmar i Jägarförbundet, Söderslätts Jaktvårds Krets.
  Föranmälan krävs, c:a 12 deltagare, gärna ungdomar.
  Anmälan till: lars.persson@jagarforbundetskane.se  
  Plats: Falsterbo Sportskytte Klubb, Skanörs Ljung
  Ta med korv, grillen startas vid kurstillfällena
  Kurs datum:
  24/3 kl. 14.00  Introdution "teori och spårteknik"
  31/3 kl. 10.00  Spårövningar och skottplatsundersökning
  5/4 kl. 19.00  Mörkerskytte
  Egen träning
  28/4 kl. 10.00  Spårövningar och avslutning
   
  Klubbtävlingar 2019:
  Klubbtävlingar äger rum lördagarna 25/5, 29/6, 27/7 och 24/8 med start c:a 11.00.
  Det tävlas i skeet och trap. Kostnad 100:- per disciplin och gång.
  Resultaten räknas samman av de tre bästa tävlingsresultaten.
   
  Vapenmässa:
  Jakt och Friluftsgården håller vapenmässa den 27/4 2019 mellan 09.00 och 13.00.
  Du får möjlighet att prova olika hagelvapen gratis.
   
  Skyttets dag:
  Skyttets dag anordnas i samarbete med övriga skytteklubbar på Ljungen den 12/5 2019.
  Allmänheten bjuds in och får prova på skytte i olika former. Tid  mellan 10.00 - 13.00.
   
  Jägarförbundet:
  Söderslättskretsen i Jägarförbundet bjuder sina medlemmar på skytte den 4/5 kl. 09.00.
  Kjells Vapen och Sport kommer att ha vapenmässa mellan 09.00 - 13.00.
   
  Börringedagen:
  Börringe Jaktskytteklubb anordnar "Börringedagen" den 2/6 2019, kl. 09.00 - 12.00.
  Jaktskytte med olika stationer i skogsmiljö. Startavgift 100:- /omgång.  Fina priser !
   
  Banan abonnerad:
  Banan är abonnerad den 14/9 2019 av SFVF som håller halvårsmöte.