Välkommen till

 

Falsterbo Sportskytteklubb

   
   
 

Aktuellt

   
   
  Banans öppethållande under vinter- och sommarhalvåret:
  Se under rubrik "Skjutbanan"
   
  Klubbtävlingar 2019:
  Klubbtävlingar äger rum lördagarna 25/5, 29/6, 27/7 och 24/8 med start c:a 11.00.
  Det tävlas i skeet och trap. Kostnad 100:- per disciplin och gång.
  Resultaten räknas samman av de tre bästa tävlingsresultaten.
   
  Tävling:
  Lördagen den 1/6 2019 kl. 12.00 anordnar klubben en sportingtävling för
  sida - sida hagelvapen. Damma av din gamla bössa och kom !
   
  Börringedagen:
  Börringe Jaktskytteklubb anordnar "Börringedagen" den 2/6 2019, kl. 09.00 - 12.00.
  Jaktskytte med olika stationer i skogsmiljö. Startavgift 100:- /omgång.  Fina priser !
   
  Banan abonnerad:
  Banan är abonnerad den 14/9 2019 av SFVF som håller halvårsmöte.